Szanowni Klienci sklepu TaoSecret’s, szanowni Państwo odwiedzający naszą stronę, dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej. Przedmiotem polityki prywatności jest informacja dotycząca zbieranych na stronach internetowych TaoSecret’s danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. Na naszej stronie umieszczone są linki do stron trzecich, ale nie ma wpływu na zamieszczane na nich treści ani nie może ich kontrolować, dotyczy to również polityki prywatności tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych stron trzecich, aby sprawdzić zakres, w jakim dane osobowe są zbierane, przetwarzane, przechowywane bądź udostępniane stronom trzecim.

1. Administratorem Państwa Danych jest:

Alicja Fic, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Famma Fic Alicja, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czynny podatnik Vat od 1998 r., NIP 6181658596, nr REGON 250787740, ul. Marii Konopnickiej 14, 62-800 Pruszków.

2. Definicje i pojęcia

Poniżej znajdą Państwa definicje prawne, które będą pomocne z zrozumieniu polityki prywatności. Pełną treść Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) wraz z poniższymi definicjami i pojęciami znajdą Państwo tu. Powiązanie z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Odbiorca

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie internetowej w obszarze:

Odwiedzanie naszej strony,

Sklep internetowy,

zamówienia,

Konto klienta

Kontakt,

Serwisy społecznościowe,

Reklama

 

Dane osobowe: Adres IP, pliki, tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych użytkowników), adres IP, pliki cookies, adres dostawy, adresu rachunku, dane logowania, historia zamówień, ID zamówienia

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO

4. Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizowania Twoich zamówień

5. Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

7. Skutkiem niepodania danych będzie:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

8. Możliwość cofnięcia zgody

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

9. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

10. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

11. Przysługuje Ci prawo żądania

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

12. Z kim dzielimy się danymi

Nie dzielimy się danymi z osobami trzecimi. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy:

Dostawcy usług dostawczych

 • Cel przetwarzania danych: Przesyłka i dostawa dóbr.

Dostawcy usług płatniczych

 • Cel przetwarzania danych: Płatność kartą kredytową.

13. Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

14. Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: biuro@taosecrets.pl